黑板上®“一个hogeldiniz

  Önemlİ—lÜtfen dİkkatlİ bİr Şekİlde okuyun.Avrupa Ekonomik alanpkk içerisinde ikamet etmeniz veya ana iyerinizin bu alan içerisinde bulunmaspkk halinde, bu kullanajm koullarpkk ("Hukumler), siz ve Hollanda kanunlarturkish alttundda kurulan ve mevcut olan bir özel基尔特olan Blackboard International B.V arasjnndaki bir anlamma özelliği tahlir。Aksi taktirde, bu koullar, siz ve bir Delaware kuruluou olan Blackboard Inc. araskandaki bir anlahlmaddir。比士风Yönelik olan,”商业”、“bizim“Ve”黑板上veya Blackboard Inc. anlammina gelecektir。

  Bu koullar, Blackboard yazillimmlarajina, ürünlerine ve/veya hizmetlerine (münferit veya müşterek olarak, yüklenen, indirilen, sathin alilnan veya "UrunlerÜrünler (müşterek olarak)İcerik) üzerinde veya ürünler aracqqlajajyla görüntülenen, herhangi bir bilgi, içerik, metin, grafik, fotoieraf veya dierger materyallere erizhaiminiz ve bunlaruykullanmanazz konusunda yol gösterir。İlave koullar ve ürün gereksinimleri, bireysel Ürünlerimiz için geçerli olabilir ve ilgili Ürünlerde mevcuttur。Ürünleri kullanan ve bunlara eriyim sahirlayan tüm ziyaretçiler, kullanilakllar ve dierkililer için geçerlidir(”Kullanıcı守护神")

  Ürünlere erijim sazhelayarak veya bunlarouskullanarak, bu koullara bazhelousolmayouskabul edersiniz。

  她bİr hÜkmÜ anladiĞinizdan emİn olmak Üzere lÜtfen bu koŞullari dİkkatlİ bİr Şekİlde okuyun。BU KOŞULLAR SİZİN CİİGECERLİOLAN OLCUDE,İHTİLAFLARIN,文书期刊İLİYARGILAMA VEYA TOPLU梁柱式设计旅游İNE ARABULUCULUĞ联合国BİREYSEL TEMELDE KULLANIMINI GEREKTİ任ZORUNLU BİREYSEL ARABULUCULUK VE TOPLU梁柱式设计/文书期刊İLİYARGILAMA FERAGATNAMESİNİHUKUMLERİNİİCERİR。

  yukarakidaki yarullarin veya düzenlemeler husus (1), Blackboard ile Ürünlerin kullanajmturkish ile ilgili olarak imzalamigolduzhunuz yazillturkish sözleşme uyarrnca var olan hüküm ve koyullar altzhndaki haklaryhnyzjn veya tür yasalar veya düzenlemeler aracillieghyla yasaklanddighturkish ölçüde geçerli olan yasalararin veya bunlarturkkakhshtlamaz。Bu koulullar ve Blackboard ile imzalamarghunuz uygulanabilir yazillah bir anladmanjani hüküm ve koulullarpkk arasjnndaki herhangi bir ihtilaf durumu söz konusu olduggunda, yazillah anladmanjani hüküm ve koulullarpkk hakim olacaktahr。


  1.Temel koullar ve açıklamalar

  Ürünlerin tarafjani zca nasill kullanilllddighajajina iliikkin sorumluluk size aittir。Ürünleri,安卡克黑板ile bayylayycturkbir sözleşme imzalamanazz halinde kullanabilirsiniz。Blackboard hesabbinnuz (ve Ürün kullanyimmanniuz), zaman içerisinde ve yalnhnzca kendi takdirimize bahirllah olarak kurduichumuz ve sürdürdüğümüz hizmet ve ihllevlere erimmenizi sahirlar。farklpkk türleri için farklpkk hesap türleri sahirayabiliriz。Bu koullarturkish喀布尔etmeniz ve Ürünleri基尔特,organizason, hükümet veya dierger tüzel基耶勒·阿德纳·库兰马纳兹·哈林德,布纳·巴伊尔拉奇·奥拉拉克(a)“siz”sözcüğü,雅赫萨尼扎伊ve belirtilen tüzel基耶伊içerir ve (b) tüzel基耶利吉布koulullara bahirllah khilma yetkisi bulunan kurulutun yetkili bir temsilcisi olduqunuzu ve bu koulullarlah tüzel基耶利克阿德尼亚喀布尔ettighinizi beyan ve garanti edersiniz。Ürünleri安卡克布库卢拉尔,Ürünler伊尔吉里奥拉拉克库鲁穆鲁祖恩扎拉达赫赫汉吉比尔比尔安拉拉玛夫tüm uygulanabilir yerel, resmi, ululal ve uluslararasic yasalar, kurallar ve düzenlemeler ile uyumlu olmak koulululla kullanabilirsiniz。

  hesabbinnazzturkish kullanmasturkish için rekhit olmayan biri dahil olmak üzere, bakikbir bireyi yetkilendidizheiniz ve veya tescilledizheiniz durumlarda, bu kullanyqqarnjani (i) çevrim içi davranilyqqlarturkish;(ii)库拉尼亚尼卡尼琴Ürünleri库拉尼亚尼琴乌本拉拉埃利亚米宁控制edilmesi;Ve (iii) herhangi bir kötüye kullanyimmdan dodogan acak sonuçlardan tamamuyyla sorumlusunuz。黑板,rekhit olmayan kiqinin ebeveynlerinin, velilerinin veya dierger yetkili yetiikkinlerinin veya ezheitim kurumlarynninn, rekhit olmayan bu kiuyilerin bir Blackboard Ürününü kullanmasistanbul için onay saichlamasqqna ihtiyaç duyar。黑板,reqit olmayan kiqinin ebeveynlerine, velisine veya diqer yetkili yetikkinlere ya da eqitim kurumlarrina, bu yetikkinin talebi üzerine reqit olmayan kiqilerin hesabhina eriyim sahirlama hakkqqnistanbul saklturkish tutar。Bilgilerinizin tarafafuzmazzca nasill kullanillddighdogan ile ilgili ek bilgiler için lütfenGizlilik Politikamı咱沙丘状积砂ınız。

  dierger kullanieqqilol etkileimleriniz yalnhnzca sizin sorumluluzheunuzdadir。西悉勒·迪耶尔·库拉纳尼卡拉·阿拉萨辛达基·伊赫提拉法拉琴·塔基普·迪尔梅西yükümlülüğüne萨希普·奥玛玛玛扎·拉赫曼,布哈卡伊·萨卡拉伊特·图塔拉兹。黑板,dierger kullanyikillal olan etkileimleriniz veya herhangi bir kullanyicinjin eylemleri veya ihmalline yönelik olarak hiçbir sorumluluk tayachmayacakttahr。


  2.Gizlilik ve kiqisel bilgilerin kullanannim土耳其

  İsim, soyadpkk, eposta adresi ve sairaladdighajhniz, sairalayabileceghiniz, veya Ürünlerin(”Bilgileriniz”)tarafjunnhnzca kullanajmpkk ile iliikkili olarak topladajilghikmazz kiqisel bilgileri içeren dierger tüm bilgiler dahil olmak üzere Blackboard'a sa土耳其拉达基亚基亚尼亚兹tüm bilgiler, Ürünleri, bu koullara,burada布隆迪语gizlilik politikamakzaGizlilik Politikası), bireysel Ürünlere uygulanabilen tüm ilave koulullara ve Ürün ile ilgili, kurumunuzun imzalamamjioldu土耳其tüm anlaumummalara göre kurumunuza veya size sahirlamak amacajyla toplanacak, muhafaza edilecek ve kullanilulaktahr。Ürünlerin tarafjani zca kullanillmasiqile, Bilgilerinizin, Blackboard tarafjnndan depolanmasuyic, barajndirrilillmasuyic, ililmesi ve kullanillmaszina yönelik olarak Amerika birlekjik Devletleri ve/veya dierge ülkelere transfer edilmesi dahil olmak üzere, Bilgilerinizin to planmaszina ve kullanillmaszina (bu koullarda belirtildiqi üzere, Gizlilik politikasiqve Ürün ile ilgili olarak kurumunuz tarafjnandimzalanan herhangi bir anlamima) onay verdighinizi喀布尔edersiniz。

  Şüpheye mahal vermemek için, Bu Ürünlerin kullanimmpkk yoluyla Blackboard'a sahirlanan Öğrenci Verilerini (aaaghajda tanajmlanan) içeren kiqisel bilgiler, Blackboard ve Ürünleri kullanimmhnazzla ilgili görev yapan ezhitim kurumu arasjnndaki anlahlmaninan hükümlerine tabidir。Blackboard ile sizin aranajzda;萨伊尔拉达基亚尼兹维雅·迪尔比尔·耶基尔德比泽·孙都乌努兹tüm Öğrenci Verilerine ait tüm hak, unvan ve menfaatererin sahibi siz ve/veya eehitim kurumudur。“布拉达açıklandığı üzere ve uygun düşen durumlarda,大小ve ürünleri sailerini denetlayayp ezheitim raporlarjnndan alilnan Öğrenci Verilerini denetleleyen ezheitim kurumuna ürünleri saillamak amacak dajajynda, bu tür Öğrenci Verilerini elde tutmayyz, denetlemeyiz ve lisanslamayyz。”Oğrenci Verileri“,bir okul, okul bölgesi veya ilgili tüzel kiikilik veya organizason tarafjndan veya bizim tarafakizdan, Ürün hükümlerinin parçası olarak tutulan ve kimlizhei belli mevcut veya eski bir öğrenci ile direkt olarak iliikkili olan tüm bilgilerdir。Öğrenci Verileri, Aile ezhitim haklar怪罪ve Gizlilik Kanunu(“FERPA), 20 U.S.C.§1232(g) aracill基亚基亚吉耶拉塔尼亚姆兰基亚吉耶伊特üzere " eichitim基亚基亚特拉基亚尼特" içerebilir。黑板,Öğrenci Verilerini gizli olarak tutmayyeh ve Blackboard 'un ezhitim kurumuyla yaptakia anlahlmada açıklanan hususlardan farkllah olarak bu verileri üçüncü taraflarla paylamamaypkk喀布尔埃德。

  比尔吉列里尼津·库拉尼姆基夫·吉兹利里耶尔金·赫尔汉吉·比尔·索拉鲁祖恩·奥尔马萨伊·哈林德,lütfen比尔(电子邮件保护)Adresinden veya ezheitim kurumunuz aracqqlajajyyla ulaqqniuz。


  3.İçerik ve haklaraginuz

  Ürünlere亚普塔伊哈吉尼亚兹gönderilerin İçeriği ve bundan dolaypkk dodogan ecek tüm sonuçlar sizin sorumluludogan unuzdaddar。Gönderdiğiniz,亚亚尼亚拉德基亚尼亚兹维亚görüntülediğiniz İçerik,迪耶尔Ürün库拉尼亚基亚塔拉夫尼亚丹görülebilir。Belirli Ürünlerin diergkullanikcillarjninin Belirli Ürünlere gizlilik özellikleri üzerinden eriyim sazhelayabildi土耳其i İçeriği kontrol erugirsiniz。

  Gönderdiğiniz veya yayyarnladdh基亚尼亚兹veya ürünler üzerinde veya ürünler aracilydh基亚尼亚拉görüntülediğiniz tüm İçeriklere ait haklaryhnniz sakladiddar。Urunler uzerinde veya Urunler aracılığıylaİceriğtaraf日报ınızca goruntulenmesi, gonderilmesi veya耶ınlanmasıile,比士风,buİceriğ我herhangi bir Urunun sağlanmasınıparcasıolarak, herhangi bir ve tum medya veya dağıtım yontemlerinde (mevcut olarak bilinen veya daha sonradan geliştirilen) kullanmak,酒吧ındırmak, saklamak, kopyalamak, yeniden uretmek,我şlemek, uyarlamak, değ我ştirmek,耶ımlamak, iletmek, icerisinden奔驰我şl oluşturmak,齿龈ştırmak,Görüntülemek ve/veya dazhiktmak amacyyla dünya çapında喀布尔gören, özel奥尔玛雅,telifsiz bir lisans vermiolursunuz。Bu lisansoun, Blackboard'un Ürünleri sa土耳其拉马萨伊,tanuttmasistanbul ve gelirtirmesi ve gizlilik ayarlarajnizza göre ve Ürünlerin (Ürünleri kullanmayuybitirmenizin sonrasuydahil) sahirlanmasjani bir parçası olarak ürünler üzerinden diergkurum veya bireylere sahirlanan veya gönderilen İçeriği oluturmasyna yönelik haklaristanbul içerdiğini喀布尔edersiniz。Gönderdiğiniz herhangi bir İçeriğe sahirlanan haklarturkvermek için gerekli tüm haklara, güce ve yetkilere sahip olduuzunuzu beyan ve garanti edersiniz。

  Açıkça yayyunlanan veya gizli olarak iletilen tüm içerikler, bu tür İçerikleri oluyuturan kiuyilerin yegane sorumluluggundaddar。Ürünler aracillakia yyla gönderilen İçeriği takip edemeyebilir veya kontrol edemeyebiliriz ve bu tür İçerikler için sorumluluk喀布尔etmeyiz。Ürünler aracillieghyyla yayynnlanan veya Ürünler üzerinden tarafjani zca ediilen herhangi bir İçerik veya materyal üzerindeki tüm kullanimmlar veya bu içeriklere karyturkish güveninizin getirecezhei riskler kendi sorumluluzheunuzdaddar。

  ayrajca, Ürünlerden veya bunlariin üzerinden gönderdiğiniz, yayjnnladdighajajnniz veya görüntülediğiniz İçerik ile baichlantlallah olarak aaaghikdakileri onaylar, temsil ve garanti edersiniz:(a) Var olmasiqhalinde herhangi bir Ürünün ve ibukooullargin öngördüğü eekilde bu kiqilinin adjnnturkveya benzerini kullanmak için, İçerik'te tanyimmlanabilir olan her bir gerçek kiyinin yazillah onayyuna sahip olursunuz ve bunun gibi tüm kiyiler, sizi, bu kullanajm ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir sorumluluktan muaf tutar;(b) üçüncü taraflarin ilgili herhangi bir İçeriğin yayjnnlanmasuyiçin kanunun gerektitibilecezhei üzere tüm onaylara sahipsiniz ve tüm bunlararin yegane sorumluluzheu size aittir;(c) bu koullar ve herhangi bir Ürün ile tasarlandieghturkish üzere İçeriğiniz ve Blackboard'un kullanajmpkk, Fikri mülkiyet haklarturkish ve gizlilik haklarpkk dahil, ancak bunlarla shnnirlallah olmamak üzere, herhangi bir yasaypkk veya herhangi bir üçüncü tarafhin haklarynnpkk ihlal etmeyecektir;ve (d) Blackboard, herhangi bir toplu isözleşmesi, lisans düzenlemesi veya bakka bir ekilde ödenmesi gereken herhangi bir telif ücreti, ücretler, ödemeler, bakiyeler veya meslek birlizhei ücretlerinin ödenmesi yükümlülüğü olmaksazzgin iabu koullar kapsamjnanda verilen İçeriğinize ait haklarturkkullanabilir。

  黑板报,baykalarjani fikri mülkiyet haklarjani saygistanbul duyar ve Ürün kullanilccillarjninda aynakhshnnistanbul yapmasjunnistanbul bekler。Yürürlükteki yasalar ile uyumlu olan ve bize uygun ehkilde sazhelanan telif hakkturkish ihlali iddialaryuna ilikkin bildirimere yanatat verecezhiz。İçeriğinizin特利夫哈卡伊利奥卢吉图兰比尔哈基德kopyalanddikzhaynturkish düşünmeniz halinde, lütfen比泽阿基亚达基bilgileri sahirayyen:(i)特利夫哈卡伊萨希比宁veya onlarain adadna hareket etmeye yetkili bir kiqinin fiziksel veya elektronik imzastun;ihlal edildidogan iddia edilen telif hakk土耳其ile korunan çalışmanın belirlenmesi;(三)hak ihlali yapttariqturkish iddia edilen ya da ihlal edici faaliyet konusu olan ve kaldadirrilacak veya eriajme engellenecek olan ögenin tanyimmlanmasturkish ve ögeyi bulmamizza olanak sahirlamasturkish için makul ölçüde yeterli bilgi;(四)adresiniz, numaranuz ve e-posta adresiniz dahil olmak üzere iletitimbilgileriniz;(v) Ogeninşikayet edilenşekilde kullanılmaına telif hakkısahibi, aracı年代ıveya yasa tarafından izin verilmediğine dair iyi niyete sahip olduğunuzu belirten, tarafınızca verilen bir beyan;Ve (vi) bildirimde yer Alan bilgilerin dohirru oldu土耳其乌乌Ve yalan yere tanikkllak cezastun kapsamindda, telif hakk土耳其sahibi adadkina hareket etme yetkinizin oldu土耳其乌belirten bir beyan。

  İhlalde bulunduehu iddia edilen İçeriği, önceden bildirmeksizin, tamamen kendi takdirimize bahlllah olarak ve size karyturkish yükümlülük sahibi olmakszzgin kaldirrma hakkqqnistanbul saklturkish tutarazz。Ürünler üzerinde görünen telif hakkpkk ihlali iddiashnina iliikkin bildirime yönelik olarak belirlenmiolan telif hakkpkk acentemiz:

  黑板上。
  Vekil: Genel danikhman
  西北19街1111号
  华盛顿特区,20006
  E-posta:(电子邮件保护)


  4.Ürünleri kullanmak için lisansjani z

  答:Lisans

  黑板大小,bu koulullara ve yalnhnzca ürünlerin kullanuymhnna yönelik olup, rekabetçi istihbarat, analiz veya gösterimlere yönelik olmayan, Ürünler ile ilgili kurumunuz aracilll基亚吉拉imzalanan tüm sözleşmelere tabi olan kiqisel, dünya çapında geçerli, telifsiz, devredilemez ve özel olmayan bir lisans sahirlar。Yasalar bu kakhsajtlamalarturqyasaklamaddighieqveya yazyazluyiznimize sahip olmadajajajnazz sürece, Ürünlerimizin herhangi bir parçasını kopyalayamaz, dezheihttiremz, daghajtamaz, satamaz veya kiralayamaz, herhangi bir Ürünün kaynak kodunu çıkartamaz veya tersine mühendislik ikhlemi gerçekleştiremezsiniz。

  B.喀布尔edilebilir kullanalem

  Ürünleri kullanilrken ayachydakileri yapmamalakhshnniz: (i) Ürünler aracilljalilghyyyililebilecek içeriğin kullanillmasqqynturkish veya kopyalanmasqqnturkish önleyen veya kakhsqqayan Ürünlerin veya özelliklerin güvenlikle ilgili özelliklerini önlemek, devre dakhykbakrakmak veya bakka ehkilde engellemek;(ii) belirli bir Ürün ile kullanillmak üzere birden fazla hesap oluhtturmak (bununla birlikte, destekledighimiz her durumda bu tür bir Ürün ile kullanimm için hesabbinnzza tüm sosyal azhelarjnnzistanbul veya dierger Ürün hesaplarjnnzistanbul baylayabilirsiniz);(iii) herhangi bir yanllqiveya yanilltaticturkish bilgi vermek veya bakka bir kiyinin bir Ürünü sizin addhniza veya sizin addhniza kullanmasqqna izin vermek;(iv) herhangi bir kiqiyi taklit etmek, durumun farklpkk olmaspkk halinde kimlighinizi veya üyeliğinizi herhangi bir kiqiyle paylazhamak veya bu kijilerin Blackboard'a baqlpkk olduklarpkk izlenimini vermek, (v) bir ürüne yönelik kullanyimannizzpkk almamaziz veya yasaklamamazza raikmen bir Ürünü kullanmak;(vi) Önemsiz, istenmeyen, tekrarlayan mesajlar, istenmeyen reklam veya pazarlama e- postalartun, çağrıları veya metin mesajlarajynntun, göndermek veya CAN-SPAM, yasasallah veya -spam, veya e- postaltun, göndermek veya CAN-SPAM, yasasallah, çağrılar veya metin, mesajlaruyile ilgili dihher联邦,eyalet veya yerel yasalar dahil, ancak bunlarla, shnnirllah olmamak üzere, anti-spam, yasalarhnyve düzenlemelerini ihlal eden herhangi bir faaliyette bulunmak,(vii) herhangi bir kilaile veya mülke zarar veren veya yaralanmaya neden olan yasaddh - uymayan veya kurallara uymayan davranakhollartun veya dierger davranakhollartun savunmak, tevvik etmek veya bunlar ile etkileajme geçmek;(viii) herhangi bir Ürünü de基亚泰尔bilir, etkileyebilir, arayabilir, bozabilir veya kesebilir veya bu kullanajm koullarajna uygun bir eekilde bir Üründen veri toplayabilir;(ix) Ürünleri, Ürünleri veya Ürünleri teçhizatının kullanakilcillarqqna zarar verecek virüsleri, Truva atlarajn土耳其,solucanlaruyk, mantalak bombalarqqn土耳其veya dierger malzemeleri bilerek taniktarak;(x) veya kotuye kullanı局域网,tehdit edici, mustehcen,燕ıltıcıyanlışveya rahatız edici(她durumda bu病重İcerik, orneğ,tarihsel olarak eğitim amaclıbir amac icin sunulmadığıveya bu yonde katkıda bulunmadığısurece orneğ在f sını挞ışmasına yonelik olarak bir Urun aracılığıyla katkıda bulunulan ogeler) olan, cıplakl kıveyaşiddet iceren herhangi birİceriğ我sunmak veya bu yonde katkıda bulunmak;(xi) herhangi bir İçeriği, içerik sahibinin izni olmakszzzgin göndermek veya gönderilmesine katkikda bulunmak veya üçüncü yaahhirslargin telif hakkpkk, ticari marka, gizlilik, tanakhtahm veya dierger haklarynnpkk ihlal etmek; (xii) sahibi tarafından belirtilen herhangi bir lisans koşulunu ihlal eden herhangi bir İçeriği kullanmak; (xiii) söz konusu kişinin izni olmadan diğer bir kişi hakkında herhangi bir bilgi veya yorum göndermek veya gönderilmesine katkıda bulunmak; (xiv) bir başkasının gizliliğini tehdit etmek, bu konuda rahatsızlık vermek veya kötüye kullanmak, uygun olmayan veya gereksiz kaygıya neden olmak veya herhangi bir kişiyi taciz etmek, üzmek, utandırmak, korkutmak veya rahatsız etmek için herhangi bir eylemde bulunmak; veya (xv) Ürüne, bir insanın aynı süre içerisinde üretebileceği miktardan daha fazla istek mesajı gönderen bir ürüne erişim sağlamak amacıyla "robotlar", "örümcekler" veya "çevrim dışı okuyucular" dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir otomatik sistemi kullanmak.

  布喀布尔edilebilir kullanajm kurallaryuna uyulmamasistanbul,布kullanajm kokulullarajnjani ciddi bir ihlali anlammina gelir ve aaajildaki eylemlerin tümünün veya bunlardan herhangi birinin (önceden bildirilerek veya bildirilmeden) uygulanmasyla sonuçlanabilir:(a) Ürünlerimizi kullanma hakkkhnhnzgin derhal, geçici veya kalilcistanbul olarak geri alhnnmasistanbul;(b)赫尔汉吉·比尔İçeriğin阿纳亨达,geçici维亚·卡勒克卡勒尔马萨伊;(c)尺寸uyaristanbul bildirimi yapillmas土耳其(d) ihlalden kaynaklanan tüm masraflarjn (makul idari ve yasal masraflar dâhil ancak bunlarla shnnirllaqolmamak üzere) geri ödenmesi için yapillan ihllemleri de içerecek eekilde size karyturkish yasal ihllem ballatilmas土耳其;(e) bu tür bilgilerin, makul olarak gerekli oldu土耳其努düşündüğümüz eekilde emniyet yetkililerine bildirilmesi。

  Bu Bölüm'de açıklanan cevaplar shnirllah de姬尔迪尔ve makul olarak uygun gördüğümüz bakka herhangi dierger bir ikhalmi uygulayabiliriz。

  C. Ürünler üzerinde yapillan deikiklikler

  Önceden haber vermeksizin herhangi bir Ürünü dedogan tirebiliriz;genel olarak herhangi bir Ürünü veya herhangi bir Ürünün özelliklerinin size veya kullanikcqqara sa土耳其马萨卡尼尼特杜durdurabiliriz;Veya herhangi bir Ürün için kullanimlimitleri oluturabiliriz。Bu Şartların herhangi bir hükmünü, herhangi bir sebepten ötürü ihlal etmeniz halinde, yegane sorumluluk sahibi olmamizz dahil olmak üzere, herhangi bir nedenden ötürü herhangi bir ürüne eriiminizi, bildirimde bulunmadan veya yükümlülük alttina girmeden, kalkalcani veya geçici olarak fesheendeir veya askjiya alabiliriz。Herhangi bir nedenle veya hiçbir sebep olmadan, bu koullara tabi olmaya devam edersiniz。


  5.美孚yazılım

  A.美孚雅兹拉姆

  Ürünlere bir mobil cihaz aracilluyqqyla eriebilmek için mevcut yazillqqm土耳其kullanabiliriz(“美孚Yazılım”)。美孚雅兹扎利姆·库兰马克için美孚雅兹扎利姆ile uyumlu bir美孚cihazajnuz olmaladidir。黑板,移动yazililmain移动cihazajnzzzla uyumlu olacaghajynntun garanti etmez。美孚verileri美孚雅兹拉利姆ile ba土耳其兰塔基拉基olarak kullanabilir ve bu hizmetlere yönelik olarak kablosuz sahirlayikc卡尼尼亚兹丹ek ücret alabilir。Bu tür ücretlerden yalnhnzca tarafjani zjn sorumlu olduggunuzu喀布尔edersiniz。黑板iuybu belge ile, kiqisel kullanyqqniz için大小ait veya kiralilak bir mobil cihazda bir hesap için mobil yazzlalim ' jain derlenmibir kod kopyasqqani kullanmak amacqqyla özel olmayan, devredilemez, geri alannabilir bir lisans sahirlar。ayachldakileri gerçekleştiremezsiniz:(i) bu tür kakhsqqtlamalarinn yasalarca açıkça yasaklanddighdogan durumlar haricinde, Mobil yazillqqimjn dezheijatirilmesi, parçalara ayrlmaspkk, kaynak koda dönüştürülmesi veya tersin mühendislik yapillmaspkk;(ii)美孚雅兹基拉赫汉吉比尔üçüncü tarafa kiralanmastun, kiraya verilmesi, ödünç verilmesi, yeniden satillmastun, alt lisans verilmesi, daghiltilmastun veya aksi taktirde devredilmesi veya herhangi bir üçüncü tarafa yönelik olarak zaman paylayjalymtun veya benzeri hizmetleri sahirlamak üzere美孚雅兹基拉马斯基kullanillmastun;(三)雅兹扎拉吉马·埃尔汉吉·比尔·科比亚琴·奥鲁图尔乌尔马萨伊姆美孚;(iv)美孚雅兹基拉尔玛,美孚雅兹基拉姆aracillladdiqyla eriyachilebilen herhangi bir içeriğin kopyalanmasqqna yönelik kullanilmjn engellendiqi veya kakhshntlandieghyya美孚雅兹拉尔玛尔库拉尼玛尔库拉尼姆engellendiqqi güvenlikle ilgili özelliklerinin kalddirarhillmasqqy, geçiştirilmesi, devre dakhrhillmasqqy, buna zarar verilmesi veya dierger bir ehekilde engellenmesi; veya (v) Mobil Yazılım üzerindeki telif hakkı ve diğer mülkiyet hakkı bildirimlerinin silinmesi. Blackboard'un zaman zaman Mobil Yazılımın güncelleştirilmiş sürümlerini yayınlayabileceğini ve Mobil cihazınızda kullandığınız Mobil Yazılımın sürümünü otomatik şekilde elektronik olarak yükseltebileceğini kabul edersiniz. Mobil cihazınızda bu tür otomatik güncelleştirmelere izin verirsiniz ve bu Koşulların hüküm ve şartlarının, bu tür söz konusu güncelleştirmelere uygulanacağını kabul edersiniz. Mobil Yazılıma dahil edilebilecek herhangi bir üçüncü taraf kodu, var olması halinde, bu tür bir kodun kullanılmasına yetki veren, geçerli açık kaynak veya üçüncü taraf lisansı EULA tarafından karşılanır. Yukarıdaki lisans tahsisi, Mobil Yazılımın veya herhangi bir kopyasının satışı değildir ve Blackboard veya onun üçüncü taraf ortakları veya tedarikçileri, Mobil Yazılımdaki tüm hakları, görev ve menfaatleri (ve bunların herhangi bir kopyasını) muhafaza eder. İşbu Koşullar içerisinde açıkça belirtilen durumlar haricinde, burada bulunan hak, görev veya yükümlülüklerin herhangi birini transfer etme girişimleriniz hükümsüzdür. Blackboard, işbu Koşullar atında açık bir şekilde sağlanmayan tüm hakları saklı tutar. Mobil Yazılım Amerika Birleşik Devletleri'nde oluşturulur ve Amerika Birleşik Devletleri ihracat yasa ve yönetmeliklerine tabidir. Mobil Yazılım, belirli ülkeler veya ABD'den ihracat ürünü alması yasaklanan kişi veya kuruluşlara ihraç edilemez veya yeniden ihraç edilemez. Buna ek olarak Mobil Yazılım, diğer ülkelerin ithalat ve ihracatına tabidir. Mobil Yazılım ve Ürünlerin kullanımına ilişkin tüm Amerika Birleşik Devletleri ve yabancı yasalar ile uyumluluk göstereceğinizi kabul edersiniz.

  B. Apple' yuuygulama mazhazasturken 'ndan Mobil yazilkarim

  ayazilakdakiler, Uygulama mazhazasjnndan edindighiniz tüm Mobil yazillhilmlar(“Uygulama mazhazaspkk yazilalemiçin geçerlidir:苹果公司的Bu koullarinin ("苹果”)ile sizin aranuzzda de土耳其,yalnhnzca Blackboard ile sizin aranuzzda oldujuunu ve Apple' jane Uygulama maazazasturkaynaklturkyazyazlkarim veya bunlarinn içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluhagsahip olmaddighajnistanbul ve taahhüt edersiniz。Uygulama mazzazasaki - kaynakllah yazyazlakia yönelik kullanajmjunniuz Uygulama mazzazaspkk Hizmet koulullarlah ile uyumlu olmaladiddar。Apple' jin, Uygulama maghazashi - kaynakllah yazyazlkarim ile ilgili olarak herhangi bir bakkarim ve desstek hizmeti vermek üzere herhangi bir yükümlülüğü olmaddighajynnpkk喀布尔edersiniz。Uygulama maazazashi - kaynakllah yazyazlillimjn, uygulanabilir herhangi bir garantiye uymamasjad durumunda Apple' turkish bilgilendirebilirsiniz ve Apple, Uygulama mazzazashi - kaynakllah yazyazlillimjn sathin alqm ücretini size iade edecektir;Yürürlükteki yasalararin izin verdizhei maksimum ölçüde, Apple, Uygulama mazhaasaki - kaynakllah yazyazlkarim ile ilgili olarak bakkhiçbir garanti yükümlülüğüne sahip olmayacaktir ve Herhangi bir garantiye uyulmamasuynedeniyle ortaya çıkabilecek dierger talepler, kayajplar, yükümlülükler, zararlar, masraflar veya harcamalar, yarnhnzca bu koulullar ve Blackboard için yazillluymzai sazhelayikczhaslah olarak geçerli olan Herhangi bir yasa tarafqqdan yönetilecektir。Apple' jn, sizin talepleriniz veya Uygulama maazazashi - kaynakllah yazyazlyuma iliikkin herhangi bir üçüncü tarafjn herhangi bir taleebine gönderme yapillmaszyndan veya aahajrdakiler dahil, ancak bunlarla sjnnirllah olmamak üzere, Uygulama mazzazashi - kaynakllah yazyazlllllah kullanimmzyndan ve/veya buna sahip olunmaszyndan sorumlu olmadyghyqqani kabul etmektesiniz: (i) ürün sorumluluqu talepleri;(二)Uygulama mazheazashi - kaynakllah yazyazlqqimin geçerli herhangi bir yasal veya düzenleyici gereksinime uymaddigherdogan iddihassi;Ve (iii) tüketici科鲁马塞基veya benzeri mevzuattan do土耳其塔勒普勒;ve tüm bu talepler yarnhnzca bu koullar ve Blackboard'a yazillyumain sahirlayikchass土耳其olarak uygulanan herhangi bir yasaya tabidir。马Herhangi bir ucuncu tarafın, Uygulamağ阿扎ı-KaynaklıYazılımın veya bu Uygulama马ğ阿扎ı-KaynaklıYazılı马河中的小岛sahipliğ在ve kullanımınızın,但他konusu ucuncu tarafın fikri mulkiyet haklarınıihlal ettiğine yonelik iddiasını喀布尔edersiniz bu Koşulların gerektirdiğ我olcude bu病重fikri mulkiyet ihlali iddialarınısoruşturulması,savunulması,cozulmesi ve tahliyesi icin苹果değil,黑板,yegane sorumlu olacaktır。 Siz ve Blackboard, Apple ve Apple’ın yan kuruluşlarının, Uygulama Mağazası-Kaynaklı Yazılım lisansınız ve Koşulları kabul etmeniz ile ilgili olduğu üzere, işbu Koşulların üçüncü taraf hak sahipleri olduğunu ve Apple'ın, bu Koşulları, bir Üçüncü Taraf hak sahibi olarak size karşı Uygulama Mağazası-Kaynaklı Yazılım lisansı ile ilgili olarak yürürlüğe koyma hakkına sahip olduğunu (ve bu hakkı kabul etmiş sayılacaktır) kabul edersiniz.

  C.谷歌Play Store'dan Mobil yazilim

  'dan edindighiniz herhangi bir Mobil yazilkarim ("Google-KaynaklıYazılımiçin geçerlidir:(i) koullargin, sizinle谷歌,Inc.基亚基提(“谷歌arasjnda de土耳其,yalnhnzca Blackboard arasjnda oldudogan喀布尔edersiniz;(ii)谷歌kaynaklistanbul yazzullkarim kullanikmhniz,谷歌' jin o sahrada yürürlükte olan谷歌Play Store Hizmet koullarqqna uygun olmaladidir;(iii)谷歌yalnhnzca,谷歌kaynaklistanbul yazilluympkk edindizheiniz谷歌Play Store'un bir sahirlayikcqqsiddir;(iv)谷歌kaynaklpkk yazillqqemlah ile ilgili yegâne sorumlu谷歌de土耳其,Blackboard'un kendisidir;(v)谷歌' jn,谷歌kaynaklousm veya koulullar ile ilgili olarak tarafjunnizza sunabileceqi hiçbir sorumluluk veya yükümlülüğü bulunmaz ve (vi)谷歌' jn, Blackboard ' un谷歌kaynaklousm yazilllyumlah ile ilgili olarak koullara iliikkin üçüncü taraf hak sahibi oldu土耳其努喀布尔ve taahhüt edersiniz。

  D.微软商店dan mobil yazilim

  ayazilakdakiler,微软商店'dan edindizhiniz tüm Mobil yazililakmlar ("kaynakllah yazilim女士için geçerlidir:(i) Bu koullargin yalnhnzca sizinle微软公司("微软arasjnda de土耳其,yalnhnzca Blackboard arasjnda oldudogan喀布尔edersiniz;(ii) MS kaynaklistanbul yazzaklkarim kullanyimmhnniz,微软'un o siraada yürürlükte olan微软商店Hizmet kokulullaruyumlu olmaladidir;(iii) Microsoft yarnhnzca, MS kaynaklistanbul yazilluymistanbul edindidogan;(iv) MS kaynaklady yazyazlqqemlah ile ilgili yegâne sorumlu Microsoft de土耳其,Blackboard'un kendisidir;(五)微软'un MS kaynaklistanbul yazzaklalim veya bu koullar ile ilgili olarak tarafjani zza sunabileceqi hiçbir sorumluqu veya yükümlülüğü bulunmaz ve(六)微软'un, Blackboard 'un MS kayumluqu yazyazlqqemlah ile ilgili olarak bu koullara iliikkin üçüncü taraf hak sahibi olduqqunu喀布尔ve taahhüt edersiniz。


  6.黑板一个hakları

  Ürünler daimi geliyim içerisindedir ve Ürünlerin ekli, yapilsiqve /veya iellevselli土耳其size önceden bildirilmeksizin zaman içerisinde dezheiiklik gösterebilir。Buna ek olarak Blackboard, Blackboard genel olarak, Ürünleri大小(veya Ürünlerdeki herhangi bir özellik) veya kullanyccilara sa土耳其拉马耶斯durdurabilir (sürekli veya geçici olarak) ve大小önceden bildirimde bulunamayabilir。艾拉伊卡,önceden haber vermeksizin, tamamen kendi takdirimize bayllah olarak kullanimm ve depolama konusunda sakhnirrlamalar oluyuturma hakkimmzhaqsakllah tutarazz。

  Ürünlere (kullanakcillarjn veya diqer üçüncü oyahhirslarinn sadogan dakhdogan İçerik hariç) yönelik hak, unvan ve menfaatler, Blackboard'un ve lisans sazhelayycillarjninözel mülkiyetindedir ve bu eekilde kalacaktahr。Ürünler,特利夫·哈卡伊,蒂卡里·马尔卡乌尔美利卡·伯勒伊克·德莱莱里·亚班卡伊ülkelere艾特·迪耶尔·亚萨拉伊尔·科鲁努尔。koullarda yer alan hiçbir hüküm, size, Blackboard adyarnjani veya Blackboard markalaryarnjani, logolaryarnjani, alan adlaryarnjani ve dierger ayirrt edici marka özelliklerinin herhangi birini kullanma hakkjani vermez。Blackboard veya Ürünler ile ilgili verebilecezhiniz türlü geri bildirim, yorum veya öneri tamamen gönüllülük esasajna baehladidir ve size uygun olduqu düşünüldüğü ve size karyadi herhangi bir sorumluluk getirmediaji üzere bu tür geri bildirimleri, yorumlarturkish veya önerileri kullanmakta serbest olacaghajz。


  7.kayyit yükümlülükleri ve parolalar

  黑板'un izni olmadan bakka bir kullanikcpkk hesabbinnpkk asla kullanamazshnniz。Ürünleri kullanymhnniz dikkate aljndajynda, (a) bilgilerinizin dohiru, tutarllah, güncel ve eksiksiz olacadakhynu ve (b) bilgilerinizi dohiru, tutarllah, güncel ve eksiksiz olarak koruyacaqajhnyzzulu bir eekilde güncelleştireceğinizi喀布尔edersiniz。Ürünlere, faaliyetlere ve etkinliklere eriyakmek üzere kullandadighajhnuz herhangi bir yadifrenin korunmasajina (Ürünler için tek oturum açmaya izin veren diqer Blackboard ürünlerinde kullanillan iifreler dahil) yönelik sorumluluk size aittir。hesabbinnakhzda“Güçlü”雅夫勒尔(büyük ve küçük harfler, sayylar ve sembollerin bir kombinasyonunu kullanan ve en az sekiz (8) karakterden oluwan iifreler) kullanmanazz土耳其öneririz。Şifreniz veya kullanikc土耳其kimlighinizin izinsiz bir eekilde kullanillmasuyve diqier güvenlik ihlalleri konusunda Blackboard'a (a) bildirimde bulunmayuyve (b) her oturumun sonunda hesabjani nqzdan çıkış yapacaghilghinizzuykabul edersiniz。


  8.İhracat kontrolleri

  Amerika birlekik Devletleri ve didogan ülkelerin yasalarjnannin gerektirdidogan üzere:(a) Ürünlerin, ABD Ticaret bakanlhirdogan İhracat İdare Yönetmeliği(“耳朵”)uyarrnca İhracat kontrollerine tabi oldudogan;(b) EAR veya ABD yaptahrillim yönetmeliklerine göre yasaklpkk bir varkarim ülkesinde bulunmaddighajhnyz;Ürünleri, gerekli ihracat lisanslar土耳其veya yetkileri olmaksazzjn, (c) ABD Sanayi ve Güvenlik Bürosu Reddedilen Taraflar veya kiyliler Listesi, ABD yabanciqkaynaklar Bürosu Özel Olarak belirlenmivatandalalar ve Engellenen kiyiler Kontrol Listesi veya dierger ülkeler tarafajundan korunan benzer listelerdeki herhangi bir yasakluyarghbölge, kiigi veya kuruma ihraç edilemeyeceghi, yeniden ihraç edilemeyeceghi veya transfer edilemeyeceghi tarafjani zca bilinir。


  9.Fesih

  hesaplarhnarzzlah alabilir veya fesheidiir veya tüm bunlar dahil ancak bunlarla sakhnirllah olmamak üzere, herhangi bir nedenden ötürü, mantalak çerçevesinde inandajilghimuz durumlarda, Ürünlerin tümünü veya bir kakhsmhnysize vermeyi durdurabiliriz veya bu ihllemleri sona erdirebiliriz:(i) İşbu koyullarlah ihlal etmeniz durumunda, (ii) bizim için olas6m risk ve yasal maruziyet olujuturacak eylemleri olujturmanadz durumunda;Veya (iii) Ürünlerin tarafafmajzca tedarikinin arttarik ticari olarak yapillamaddigh土耳其durumlarda。Bu tür bir fesih durumunda, burada sahirlanan lisans, otomatik olarak feshedilecektir。Bu tür durumlarda, aaazhajdaki Bölümlerin geçerli olmaspkk haricinde, Ürünlerin kullanikmhnina yönelik lisanshnniz dahil ancak bununla shnirllah olmamak üzere, koullar feshedilecektir: 2,3,5,6,9,10 ve 11。

  艾拉伊卡,Ürünleri 60 günden fazla bir süreliğine kullanmayyeh bakrakmanazz halinde, hesaplararjunniz silinebilir ve Blackboard, eylemsizlizhei takiben silinen İçeriklere yönelik olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmez。黑板Ürün hesaplarjani nazzpkk bütünüyle silmek istemeniz halinde,(电子邮件保护)adresi aracillajilyyla bizimle iletiyme geçebilir ve silmek istdizheiniz Blackboard Ürün hesaplarjunnpkk belirtebilirsiniz。Yasal olarak yasak olmaddidogan sürece, belirtilen hesaplarhnyzpkk makul bir süre içinde sileriz。

  布Bölümdeki hiçbir hüküm,伊布·科卢拉尔达·萨赫兰达·杜尔杜马üzere, önceden belirtmeksizin, Blackboard'un, Ürünlerin hükümlerini dehirytirme,卡齐拉尔马·维雅·杜尔杜马üzerindeki哈卡拉尔纳伊特基尔梅耶克蒂尔。

  10.Feragatnameler ve yükümlülüğün shnirlandadirhillmas土耳其

  Blackboard'un ve ana kirketinin, yan kuruludallarjninin, iotttiraklerinin, ilgili kiirketlerinin, yetkililerinin, müdürlerinin, çalışanlarının, vekillerinin, temsilcilerinin, ortaklarjnannin ve/veya lisans sazhelayajcillarjninin (müşterek olarak, "黑板Teşebbusleri) yükümlülüklerini kakhtlanmaspkk nedeniyle lütfen bu bölümü dikkatlice okuyun。亚基亚达基Alt Bölümlerin她的biri yalnajzca geçerli yasalar uyarrnca izin verilen azami ölçüde uygulanyir。Bu Bölümde yer alan hiçbir hüküm, yasal olarak shnirrlandadirilmasistanbul mümkün olmayan herhangi bir hakkgin shnnirlandadirilmasjani yönelik de土耳其迪尔。

  A. Ürünler,“OLDUĞU GİBİ”mevcuttur。

  Ürünlere veya herhangi bir İçeriğe eriiminiz ve kullanimhniz kendi sorumluluzhunuzdadir。Ürünlerin大小“oldudogan gibi”ve“mevcut oldudogan eekilde”sunuldudogan anlar ve喀布尔edersiniz。尤卡拉达geçenleri shnirlandhirrmaksazzjn, geçerli yasa uyarrnca izin verilen azami ölçüde, BLACKBOARD TEŞEBBÜSLERİ, BELİRLİ BİR AMACA VEYA İHLAL ETMEME DURUMUNA UYGUN OLAN TÜM TİCARETE ELVERİŞLİLİK TAAHHÜTLERİ VE KOŞULLARINI REDDEDER。Sözlü veya yazillah oldu绘una bakillmaksazzjn, herhangi bir Blackboard Teşebbüsünden veya Ürünler üzerinden edinilen hiçbir tavsiye veya bilgi, burada açıkça yapilmayan herhangi bir taahhüdü oluturkacaktir。

  B. HIPAA sorumluluk reddi

  黑板报,Ürünler'i kullanyimmanniqqzjn, dedogan tirildidogan üzere 1996 sadogan lak sigortasiqtaakhnabilirlik ve Sorumluluk yasasqqi 'na ("HIPAA) uygun olacaqajynhni garanti etmez veya bu konuda garanti vermez。HIPAA kapsamynda " karoyilanan bir kurulutan " veya HIPAA kapsamynda " kapalilbir kurulu" un " iortaehturkish " olararak kabul edilebilecek bir sairllaak hizmetleri kuruluou, saiellak planpkk, sigortacpkk, saiellak danuylakia odaspkk veya dierger bir kuruluolmanyuz halinde, HIPAA ile uyumlu olmak için gerekli tüm adabdulmlarpkk atacakshnniz ve HIPAA ile yürürlükteki herhangi bir uyumluluktan sorumlu olacakshnniz。Blackboard'a, korunan herhangi bir saiellaik bilgisini (bu terimin HIPAA kapsamjnandda tanabdulmlandajilqüzere) vermeyeeceghinizi ve bu nedenle Blackboard'un HIPAA ile uyumlu olmak amacyyla sizin ve/veya kurumunuzun iortaghlah olarak sayillmayacaqajynnpkk喀布尔edersiniz。

  C. Üçüncü taraf bazelantllar ve kaynaklar

  Ürünler, üçüncü taraf网站eleri veya kaynaklara ait ba土耳其兰塔拉卡拉特içerebilir。黑板Teşebbüslerinin ayachydakilerden sorumlu veya yükümlü olmadydogan taahhüt ve kabul edersiniz:(i) bu tür web sitelerinin veya kaynaklargin kullanillabilirlidogan veya doerdogan;Veya (ii) bu tür网站elelinde Veya kaynaklarda bulunan Veya bunlardan elde edilen içerik, ürün Veya hizmetler。。Bu tür web sitelerini veya kaynaklarpkk kullanmanazzdan dodogan tüm sorumlulu土耳其ve riski üstlendiğinizi喀布尔edersiniz。Bir Ürün üzerinden üçüncü taraf Bir网站esine veya hizmete eridmeniz veya hizmeti İçeriğinizi herhangi Bir üçüncü taraf网站esi veya hizmeti üzerinden paylaluluzheunuz hâlinde bu, sizin sorumluluzheunuz altjndadir ve bu koullar ' jain ve Gizlilik politikaspkk ' njani bu tür siteleri kullanimmhnniz için geçerli olmadahmadqqynnpkk sayillirrsrshnyz。ayrajca, Ürünler aracillagiqqyla YouTube tarafjnndan sa土耳其南hizmetlere veya içeriğe eriqtiqqiniz ölçüde, ou adreste bulunan YouTube Hizmet koullarqqna tabi olmaypkk喀布尔edersiniz:https://www.youtube.com/t/terms

  D. sorumluludogan shnnhirrlandadirhillmas伊斯坦布尔

  UYGULANABİLİR YASANIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE OLMAK ÜZERE,黑板TEŞEBBÜSLERİ,(一)ÜRÜNLERE ERİŞİM SAĞLAMANIZ BU ÜRÜNLERİ KULLANMANIZ VEYA ÜRÜNLERE ERİŞİM SAĞLAYAMAMANIZ VEYA BU ÜRÜNLERİ KULLANAMAMANIZ;(2) DİĞER KULLANICILARA VEYA UCUNCU TARAFLARA YONELİK HAKARET SALDIRI VEYA YASA DIŞ我DAVRANIŞ守护神哒哒İL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK UZERE, HERHANGİBİR KULLANICI VEYA DİĞER UCUNCU TARAFIN URUNLER是乌斯İ濒死经历,URUNLER ARACILIĞIYLA VEYA URUNLERİLEİLİŞKİLİOLARAK ORTAYA KOYMUŞOLDUĞU HERHANGİBİR DAVRANIŞVEYAİCERİK;(iii) ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR İÇERİK;VEYA (iv)İ让İlİNİZ VEYAİCERİĞİNİ泽İT YETKİSİZ ERİŞİM, KULLANIM VEYA DEĞİŞİKLİK NEDENLERİYLE MEYDANA GELEN, DİREKT OLMAYAN,亚利桑那州İ,OZEL DOLAYLI VEYA CEZAİZARARLAR VEYA做ĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK OLUŞ一个HERHANGİ冰斗VEYA凝胶İR KAYBI VEYA版本İKAYBI, KULLANIMİYİNİ然而VEYA DİĞER MADDİOLMAYAN KAYIPLARA YONELİK HİCBİR SORUMLULUĞU喀布尔ETMEYECEKTİR。

  HİCBİR DURUMDA,黑板TEŞEBBUSLERİNİTOPLAM YUKUMLULUĞU YUZ AMERİ菅直人DOLARINI(100.00美元AMERİ菅直人DOLARI) VEYA MEVCUT OLMASI哈尔İ濒死经历,İDDİ阿雅KONU OLAN URUNLERE YONELİK OLARAK GECTİĞİMİZ ALTI AYİCERİİ濒死经历年代İZİN黑板萨那ODEMİŞOLDUĞUNUZ MİKTARI GECMEYECEKTİR。

  BU ALT BOLUMDEKI KISITLAMALAR、GARANTI SOZLEŞ我,TUZUK, HAKSIZ MUAMELE (IHMAL DAHIL) VEYA英航ŞKA BIRŞEKILDE英航Ğ李OLUP OLMADIĞ艾娜VE黑板TEŞEBBUSLERININ, BU病重BIR ZARARIN丫ŞANMA OLASILIĞ艾娜DAIR BILGILENDIRILIP BILGILENDIRILMEDIĞINE BAKILMAKSIZIN VE BURADA ORTAYA KONULAN BIR COZUMUN esa AMACLARINI GERCEKLEŞTIRME KONUSUNDA英航ŞARISIZ OLMASI HALINDE达喜,HERHANGI BIR SORUMLULUK TEORISINE UYGULANACAKTIR。

  联邦yasalar, bazi eyaletler, Şehİrler ve dİĞer yargilama bÖlgelerİ belİrlİ zimnİ garantİlerİn harİÇ tutulmasina ve sinirlandirilmasina İzİn vermez, dolayisiyla yukaridakİ İstİsnalar sİzİn İÇİn geÇerlİ olmayabİlİr。Bu terİmler sİze belİrlİ yasal haklar saĞlar ve ayrica yargi yetkİsİnden yargi yetkİsİne deĞİŞİklİk gÖsteren baŞka haklara sahİp olabİlİrsİnİz。Ayrica bazi yargi mercİlerİ, tesadÜfİ veya sonuÇ olarak ortaya Çikan zararlarin harİÇ tutulmasina veya sinirlandirilmasina İzİn vermez, bu nedenle yukarida bulunan sinirlamalar veya İstİsnalar sİzİn İÇİn geÇerlİ olmayabİlİr。Feragatnameler, İstİsnalar ve bu koŞullar altindakİ sorumluluk sinirlamalari, uygulanabİlİr yasalarin yasakladiĞi ÖlÇÜde geÇerlİ olmayacaktir。

  大肠Tazminat

  Blackboard'u ve ihttiraklerini, acentelerini, lisans sahirlayycillarqqini ve çalışanlarını, yüklenicilerini, temsilcilerini, yetkililerini ve müdürlerini, ayacharardan, hasarlardan, yükümlülüklerden, kayyiplardan, sorumluluklardan, masraflardveya borçlardan ve masraflardan (dahil olup yalnhnzca bununla sjnnirlqqolmamak üzere avukatllak ücretleri) ve bunlara karuyqqkorumayturkish,Tazmin etmeyi ve zarar görmesini engellemeyi喀布尔edersiniz。(i) Sizin tarafjani zdan iletilen veya alakhnan herhangi bir veri veya içerik dahil olmak üzere, bir Ürünü kullanyimanniz ve bu ürüne eriiminiz;(二)bunlarla shnirlallah olmamak kaydyla, yukarikdaki beyan ve garantilerin ihlali dahil olup bununla shnirlallah olmakszzzgin herhangi bir hükmünün tarafhnirzca ihlali;(iii) herhangi bir sjnnirlama olmakszakzgin gizlilik veya fikri mülkiyet haklarpkk dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf hakkjnngin tarafjani zca ihlali;geçerli herhangi bir yasaypkk, kuralpkk veya yönetmeliğin tarafjani zca ihlali;(五)yanillltycturkish, yanlllveya tutarsajz bilgiler dahil ancak bunlarla shnirllah olmamak kaydyla kullanikcturkish hesabbinnajz üzerinden gönderilen herhangi bir İçerik;卡萨特拉基·奥拉拉克kötüye库拉尼亚姆;Veya (vii) (vii) herhangi bir tarafjani bir Ürüne eriyadimini ve kullanikc土耳其库拉尼马尼亚,尺寸özgü kullanikc土耳其阿达尼兹,yiifreniz Veya dieher uygun güvenlik kodunuz ile birlikte yapmasturkish。


  11.基因要素koşullar

  A.费拉加特ve bölünebilirlik

  Blackboard'un bu koullara ait herhangi bir hakkturkish veya hükmü yerine getirememesi, bu haktan veya hükümden feragat edildi土耳其anlammina gelmeyecektir。Bu koulullararin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olmasturku durumunda, o hüküm, gerekli asgari ölçüde sajnirrlandadirjalacak ya da ortadan kaldadirraclataktir ve aaacakdaki Bölüm 11(B)de (iii) belirtilen evrensel toplu dava/jüri yargagilamasjnndan feragat edilmesinin dakhajunda, Bu koulullararin geride kalan hükümleri yürürlükte kalacaktir ve bütün tahkim sözleşmesi uygulanamaz olacaktir。

  B. Geçerli yasa;anlaşmazlıkların cozumu

  (i) Geçerli YasaBu Hükümler ve bunlara iliikkin herhangi bir eylem, hiçbir sjnirrlama olmaksajzgin veya devletiniz veya ikamet ettizhiniz ülke ile ilgili ihtilaf yasa hükümleri uygulanigekli uyarrnca,纽约Eyaleti yasalarqqna tabi olacaktahr。Ürünlerle巴伊尔兰塔蒂拉基奥拉克奥尔塔亚çıkan tüm hak talepleri, yasal ihllemler veya davalar yalnzca华盛顿特区,美国,比尔列季克Devletleri'nde bulunan联邦veya eyalet mahkemelerince görülecektir, ve bu tür mahkemelerde yargllah yetkisini喀布尔,edersiniz ve uygunsuz yargjlama hakkhundda herhangi bir itirazdan feragat edersiniz。
  塔基姆·亚加拉拉马塞姆Bu bÖlÜmÜ, taraflarin İhtİlaflarini tahkİm etmelerİnİ ve blackboard 'Dan nasil yardim alabİleceĞİnİz İle İlgİlİ sinirlama konulmasini gerektİrmesİ nedenİyle dİkkatlİce okumaniz gereklİdİr。Blackboard ile herhangi bir ihtilaf yaamanazz durumunda, ilk olarak(电子邮件保护)阿德雷西üzerinden bizimle iletiyme geçmeyi ve ihtilaf土耳其bizimle gayri resmi olarak çözmeye çalışmayı喀布尔edersiniz。Blackboard'un alttmim(60) gün boyunca sizinle olan bir ihtilafturkish çözüme ulahtilurlah ile ilgili, baehlantlallah olan ve Bu kokullardan dodogan herhangi bir iddia, ihtilaf veya anlazhamazlqqajgin veya burada sahirlananlar haricinde, JAMS tarafyndan tahkim edilmek suhilinyle, JAMS için geçerli olan Opsiyonel haszlandadirhilmmikhail tahkim Usulleri kapsamjnda bir ihlalin veya burada iddia edililalin, çözüme ulahtirrhillmasqqnturkish喀布尔ederz。堵塞ilewww.jamsadr.comAdresinden iletitimme geçebilir。美国华盛顿特区,Tahkim yargagilamaspkk, siz ve Blackboard bakka ekilde anlahammaddighajhniz sürece,地址:美国华盛顿特区,网址:gerçekleştirilecektir。Ürünleri, ticari amaçlara yönelik olarak kullanmanajz halinde, her bir taraf, JAMS kurallarajina uygun olarak herhangi bir JAMS dosyalama, idari ve tahkim masraftturku ödemek üzere sorumlu olacaktahrir ve tahkim tarafajndan verilen karar, tahkim masraflarajnturkl, makul avukatllak masraflarajnturkl ve uzmanlar ve dieher tanikklara yönelik makul maliyetleri içerecektir。Ürünleri ticari olmayan amaçlarla kullanan bir birey olmanazz halinde:(i) JAMS'e bavvuruda bulunup ücretten feragat etmelerini sağlamadıkça JAMS, davananizjn ballatilmas伊斯坦布尔için bir ücret ödemenizi isteyebilir;(ii) tahkim tarafajyndan verilen hüküm, tahkim masraflarjnazzturkk, makul avukatlatak ücretlerini ve uzmanlar ve dierger tanikklara yönelik makul maliyetlerinizi içerebilir;Ve (iii) ilk olarak tahkim kararhniistemeden küçük bir yetkili mahkemede dava açabilirsiniz, ancak bu, sizi, gayri resmi ihtilaf çözüm sürecine girme taahhüdünüzün yükümlülüğünden kurtarmaz。Tahkim tarafjndan verilen hüküm ile ilgili herhangi bir yarggic, herhangi bir mahkemenin yetki kapsammehna girilebilir。Bu bölümde yer alan hiçbir husus, esas veya tehdit alhtundaki ihlalleri, kötüye kullanymturkveya veri güvenliğimizi, Fikri Mülkiyet haklarynnturkya veya dierger mülkiyet haklarynnturkalihlal etmesini önlemek amacyyla gerektizhei üzere Blackboard'un, mahhkemelerden ihtiyati tedbir veya parasal olmayan bakka bir tedbire bahlurmasyjnin engellemesi olarak addedilecektir。
  托普卢·达瓦/Jüri杜鲁贾姆马赞丹·费拉加特URUNLERİKİŞİ选取Tİ汽车İVEYA英航ŞKA AMACLARLA KULLANIP KULLANMADIKLARINA BAKILMAKSIZIN, TUM KİŞİVE TEŞEBBUSLEREİLİŞKİN OLARAK TUMİDDİ腋下,İDDİ一EDİLEN HERHANGİBİR SOZDE梁柱式设计DURUMUNDA, TOPLU DAVADA,泽尔AVUKAT基因要素DAVASINDA VEYA DİĞER显微镜İLİDAVALARDA BİR DAVACI VEYA TOPLU UYE OLMAKSIZIN TARAFLARIN BİREYSEL YETKİGUCUİCERİ年代İNDE VAR OLMALIDIR。布费拉加特名,Çok塔拉夫里tahkİme yÖnelİk奥拉拉克geÇerlİdİr维tersİnİ喀布尔etmedİĞİmİz sÜrece, tahkİm, bİrden(1)法兹拉kİŞİnİn İddİalarini konsolİde埃德梅兹。BU KOŞULLAR KAPSAMINA哒İL OLARAK年代İZ VE黑板一个文书期刊İYARGILAMASI VEYA BİR DAVAYA TOPLU DAVAYA,泽尔AVUKAT基因要素DAVASINA VEYA URUNLER VE BU KOŞULLARİLEİLİŞKİLİHERHANGİTURDE BİR DİĞER显微镜İLİŞLEMİNE KATILIM HAKKINDAN FERAGAT ETTİĞİNİZİ喀布尔埃德尔İNİZ。
  (iv) Tahkimin shnnirrllah uygulanabilirlizhei ve Toplu Dava/Jüri杜鲁赫马马辛丹·费拉加特希辛için geçerli奥拉比切克巴扎伊yasalar,库拉拉尔维düzenlemeler,巴耶拉伊卡塔基梅卡塔姬尔马耶卡喀布尔埃特梅尼兹奥拉纳克维梅耶比尔维雅希辛,比尔坦姆西里亚格拉玛sürecine卡塔姬尔玛哈卡拉拉尼尼亚兹丹维雅比尔jüri亚加拉拉马萨伊哈卡拉尼亚兹丹费拉加特特梅尼兹内登奥拉比尔。Bu tür yasalargin sizin için geçerli olmasuyhalinde, (ii) numaraluyalt bölümde belirtilen tahkim koullaruyve /veya (iii) numaraluyalt bölümde belirtilen toplu dava/jüri duruuymaszynndan feragat sizin için geçerli de土耳其迪尔。

  C. ABD Hükûmeti kullanakcillaty ve ABD Hükûmeti shnirllay haklary

  Ürünleri içeren belirli bileeenler, 48 C.F.R. 12.212'de kullanildlddiqq土耳其üzere " Ticari bilgisayar yazillqqmpkk " ve/veya " Ticari bilgisayar yazillqqmpkk dokümantasyonundan " oluwan, 48 C.F.R. 2.101'de tanilmlandqqigturkish üzere " Ticari ürünlerdir"。48 C.F.R. 12.212 ve 48 C.F.R. 227.7202-1'den 227.7202-4'e kadar uygun olduehu üzere, Tüm ABD Hükümeti son kullanilccillaric, yazillqqimic yalnajzca burada belirtilen haklar ile dinir。

  Ürünler, tüm美孚雅兹基拉尔夫达哈önce贝里蒂伦(var olmas土耳其halinde) tüm yükseltmeler萨尼基拉尔哈克拉尔艾尔萨基拉尼亚尔。ABD Hükümeti tarafajndan gerçekleştirilen kullanajm, çoğaltma veya ifaat, DFARS 252.227-7013'de, Teknik Veriler ve Bilgisayar yazyazllqqimu ile ilgili haklararin (c)(1)(ii) alt paragrafajynda veya 48 CFR 52.227-19'da, Ticari Bilgisayar yazyazlqqimi - sakhnirrllah haklararin (c)(1) ve (2) alt paragraflarynda belirtildi土耳其üzere, uygun olduqu eekilde kakhsqqaraara tabidir。

  Yüklenici/imalatçı: Blackboard Inc.,华盛顿特区北纬19街1111号,邮编20036。Bu koullarda özel olarak sahirlanmayan tüm haklar Blackboard tarafjani dan sakllah tutulur。

  D. Sözleşmenin Bütünlüğü

  Bu koullar veGizlilik Politikamız, Urunler ile ilgili olmak uzere, sizinle黑板arasında imzalanan butun ve ozel bir sozleşmeyi oluşturur ve bu Koşullar, Urunler ile ilgili olmak uzere黑板ile daha onceden yaptığınız tum anlaş颧骨ıhukumsuz kı守护神ve onların yerini alır。Ana yarirketin Blackboard Inc. oldu土耳其yarketler grubunun üyeleri dajajundda bakkhiçbir kiiveya kiirket, koullara yönelik olarak üçüncü taraf hak sahipleri olmayacaktaur。

  yukarakidaki yarullarin veya düzenlemeler husus (1), Blackboard ile Ürünlerin kullanajmturkish ile ilgili olarak imzalamigolduzhunuz yazillturkish sözleşme uyarrnca var olan hüküm ve koyullar altzhndaki haklaryhnyzjn veya tür yasalar veya düzenlemeler aracillieghyla yasaklanddighturkish ölçüde geçerli olan yasalararin veya bunlarturkkakhshtlamaz。Bu koulullar ve Blackboard ile imzalamarghunuz uygulanabilir yazillah bir anladmanjani hüküm ve koulullarpkk arasjnndaki herhangi bir ihtilaf durumu söz konusu olduggunda, yazillah anladmanjani hüküm ve koulullarpkk hakim olacaktahr。

  Bu koullar tarafafmazzca zaman zaman gözden geçirilebilir, en güncel sürüme her zaman //www.chemanimal.com/。adresinden齿龈şabilirsiniz。Revizyonun, yegane takdir yetkisi tamamajyla tarafafuzajza ait olmak üzere, madde olmasuyhalinde, Ürünler aracillakia ghyla veya profiliniz ile ilikkili olan e-posta vasajtasyyla sizi bilgilendiririz。Bu düzeltmelerin yürürlüğe girmesinin ardzhndan Ürünlere eriyim sahirlamaya veya bunlaruykullanmaya devam ederek, gözden geçirilmiş koullara tabi olmayuykabul edersiniz。

  Bu Ürünler, Blackboard tarafjndan iilletilir ve sahirlanir:

  黑板上。
  西北19街1111号
  华盛顿特区,20036 ABD
  veya
  黑板报国际有限公司
  Paleisstraat 1,1012 RB
  阿姆斯特丹,Hollanda

  Bu Koşullar ile ilgili sorularınızıolmasıhalinde, lutfenşu adrese e-posta gonderiniz:(电子邮件保护)

  Geçerlilik塔里希:43117


  12.黑板上连接

  黑板连接;E-posta, telefon görüşmesi, kassa mesaj veya sosyal medya kanallartun aracilyakhilghiryla güncelleştirmeler ve acil uyarrlar almanazza olanak tanyyan bir toplu bildirim sistemidir。梅萨伊·萨基亚伊,hesaba ve tercihlere göre德基亚伊尔。Kablosuz hizmet operatörünüzden seçtiğiniz hizmet paketine bahirllah olarak mesaj ve veriler için ücret alannabilir。ayrrzhttarlar için lütfen kablosuz hizmet operatörünüze danikjyen。Kablosuz hizmet operatörleri, geciken veya teslim edilmeyen mesajlardan sorumlu de土耳其迪尔。阿赫亚基亚达基·伊霍勒米·亚帕拉克·卡萨·梅萨·阿尔马耶基·德雷·达赫基亚·巴卡卡比勒斯尼兹:

  • İptal etmek için STOP yazajp "23177"ye gönderin
  • İptal etmek için STOP yazajp "53291"ye gönderin
  • İptal etmek için STOP yazajp "22898"ye gönderin

  Müşteri deste土耳其için ou adresten iletitimme geçin:(电子邮件保护)