ÖğretimiVeöğrenimiCçevrimíçiortamauyarlamayaazırlanma

çevrimiçiEğitimehemengeçmenizeyardımcıolabiliriz

Koronavirüs salgını nedeniyle öğretimi ve öğrenimi çevrim içi ortama hızlıca taşımanın zorluklarıyla karşı karşıya kaldığınız bu zorlu günlerde size yardım etmek için Blackboard olarak kendimizi küresel eğitim topluluğuyla iş birliği yapmaya adadık.Sizi buSüreçteDesteklemekiçinaşağıdakiSayfadaşunlarıbir araya getirdik:eğitimPlanlamakaynaklarınınınınınınının相信,,,,ekçözümlereihtiyaçduymanızHalindeHemençalışmayaBaşlamanızızızısamılayacakteklifler,,,,buhızlıDeğişimeAyakuydurmanızayardımcıolacakürünlerevekaynaklaraücretsizerişim。

İşortağınızOlarak,bu ZorluveşibenzerigörülmemişDönemdesizidesklemekiçinbaşkayollar yollar yollar yollar yollar aramaya devamedeceğiz。BuSüreçte,Fikirlerinizi veplanlarınızıKüreselBlackboardTopluluğuIlePaylaşmanızıTavsiyeEderiz。

KolayErişilebilirvekapsamlıçevrimİçiİçerikOluşturun

Kurumunuz çevrim içi eğitime geçiş yaparken, ayrıntılı bir şekilde tasarlanmış ve kolay erişilebilir içerik sunmak, öğrencilerin içerik kullanımını ve eğitime katılımını artıracaktır.Pazar LideribirçözümOlanlmsiçin黑板艾莉,tümlms’ler ile uyumludur ve kurumunuzun daha iyi ijusikeiksunmasınamasınasınasınoardımcıolur。